Zenica GEOPA Derneğinin hedefleri

Bizler GEOPA Derneğinin üyeleri olarak temel amaçlarımız arasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, ayrıca doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak bulunuyor.
Bunun dışında toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek ve yenilenebilir enerji kaynakları sektörünün temel ekipman ve imalat teknolojilerinin araştırılması geliştirilmesini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynakları sistemlerinin ölçümlerinin, uygulamalarının ve kurulumlarının teknik kurallara uygun yapılmasına katkıda bulunmak.

Yeşil enerji ve enerji verimliliği

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine kamuoyunun bilincini artırarak katkı sağlamak

Danışmanlık ve destek

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ve uygulanmasında kuruluşlara ve şahıslara danışmanlık ve destek hizmeti

Kanuni mevzuatlar

Yenilenebilir enerji kaynaklarında; kanunu mevzuatının ülke yararlarına en uygun şekilde oluşturulması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek

Yatırım ve ilgili belgeler

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilme maksadıyla gerekli tüm yatırım belgelerin hazırlanmasında, izin, onay ve yetki belgelerin alınmasında asistanlık

Profesyonel danışmanlık

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ve uygulanmasında kuruluşlara ve şahıslara yeşi enerji kaynağı hakkında bilinci artırmak maksadıyla profesyonel danışmanlık ve destek hizmeti

Dernek hedeflerinin tanıtımı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve hedeflerini tanıtmak için toplantı,eğitim ve seminerler düzenler, sergi ve fuarlara katılıyor, broşür ve teknik doküman yayınlıyor ve dağıtıyor. Basın organlarında düzenlenen ilgili faaliyetlere katılıyor. Gazetede ve dergilerde, iştigal konularıyla ilgili her türlü reklam propaganda ve tanıtım amaçlarından faydalanıyor

Hakkımızda

Zenica GEOPA Derneği 19.08.2013 yılında bir kaç vatandaştan oluşan grupla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Bosna Hersek'te bulunan binlerce dernek arasında oluştu ve yukarıda belirtilen amaçları icra etme hedefi aldı.

Derneğimiz toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve de kalkınma deneyimlerinin bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilebilinir enerjiden elektrik üretiminin teşvik edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak ve paylaşmak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Derneğin stratejik gelişim planı üç ana hareket tarzından oluşuyor:

  fonlanan proje ve programların geliştirilmesi,

  derneğin belirlediği programlar doğrultusunda ticaret şirketi olarak yapılandırılmasına yönelik çalışmalar,

  derneğin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında danışmanlık ağı oluşturmasında gerekli koşulları yaratmak.

Planladığımız projelerin yürürlüğe geçmesinde diğer kamu kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak en büyük payı alıyor bu sebeple Zenica-Doboj Kantonunun Sanayi Odası, Zenica-Doboj Kantonu İstihdam Bürosu, Doboj-Jug Belediyesi, Žepče Belediyesi İşverenler ve İktisatçılar Derneği, Kamu Kurumu Zenica Teknik Okulu, Zenica-Doboj Kantonu Ticaret Odası, Bosna Hersek Federasyonu Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanlığı ile işbirliği sözleşmeleri imzaladık.

Projelerimiz ve etkinliklerimiz

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konusunun ülke yararları açısından önemi ve kamuoyu bilinci oluşturulması yönünde yurt içinde icra edilen aktiviteler ve projeler.

Güneş Enerji Santrali

Montaj yardımı

Žepče'de tanıtım

Yerel Toplum Eğitimi

Zavidoviç'te tanıtım

Yerel Toplum Eğitimi

Teşanj'da tanıtım

Yerel Toplum Eğitimi

Doboj Jug'da tanıtım

Yerel Toplum Eğitimi

Konjic'de tanıtım

Yerel Toplum Eğitimi

Münih Fuarı

Fuar ziyareti

Kakanj Fuarı

Fuar katılımı

Inox Ajanović Tešanj

Şirket ziyareti

Ekoloji El kitabı, Ismet Memagić

(Orijinal adı: "Eko učilica")

Tüm sponsorlarımıza teşekkür belgesi

Hotel Zenica, Konferans

2016 Bakım konferansı (Telekomunikasyon)

Katılımcı Adnan Subašić, Meclis başkanı

Enerji verimliliği ve fotovoltaik sistemler, Said Bečić

Teşekkür belgesi ve yayınlanma sözleşmesinin imzalanması

Zenica-Doboj Kantonu, Mekansal Planlama, Ulaştırma ve Haberleşme ve Çevre Koruma Bakanlığ

Bizim ekip

Her şeyden önce bizler dostuz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin kullanımı hakkında bilinci yükseltmek amacında aynı hevesi paylaşıyoruz. Şeçtiğimiz yol budur.
Bu yolda uzmanlık alanlarımız çevreye zarar vermeyecek enerjinin üretilmesinde ve o enerjiyi rasyonel bir şekilde kullanmaya teşvik etmede uzmanlık alanlarımız bir araya geldi. Nihai hedefimiz elimizden geldiği kadar çevrenin korunması konusunda sarf edilen çabaya ve daha iyi yaşam koşullarını yaratmaya destek sağlamak.

Said Bečić

Dernek başkanı

Dernek kurucusu olup tüm projelerin ve dernek aktivitelerin yöneticisidir. Uzmanlık alanı: yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, enerji verimliliği, pazarlama, proje yönetimi.

Suad Smajlović

Başkan yardımcısı

Dernek kurucularından olup tüm önemli projelerin ve aktivitelerin icrasında bulundu. Uzmanlık alanı: yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, pazarlama, 3D modelleme ve görüntüleme.

Ivana Vasić, Hukuk mezunu

Sekreter

Derneğin 2015 yılından itibaren üyesi, projelerin ve aktivitelerin icrasında yer aldı. Uzmanlık alanı: yenilenebilir enerji kaynaklarının kanuni mevzuatları, genel hukuki işler.

Adnan Subašić, Makine mühendisi

Meclis Başkanı

Derneğin kurucularından olup projelerin icrasında önemli yer alanlardan. Uzmanlık alanı: yenilenebilir enerji kaynakları, sistem bakımı, kalite yönetimi.


Benijamin Mahmutović, Bilgi Teknolojisinde Bilim Lisansı

Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğin 2015 yılında itibaren üyesi. Projelerin ve aktivitelerin yürütülmesinde yer alanlardan. Uzmanlık alanı: bilgi teknolojisi, kalite yönetimi, çevre koruma.

Fikreta Mehanija, İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü

Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı

Aldin Ćosić

Yönetim Kurulu üyesi

Ahmed Jašarević

Yönetim Kurulu üyesi

İşbirlikçilerimiz

Zenica GEOPA Derneği yaptığı programlar, işlediği konular ve verdiği danışmanlıkların tümünde, bilgilendirmesini akademik düzeyde olması konusunda büyük hassasiyet gösterir. Alanında adını herkesin bildiği, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla yaptığımız iş birliklerinde, farklılıklarımızdan sadece biridir.

Bizimle iletişime geçin?

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda herhangi bir sorunuz veya işbirliği kurma isteğiniz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Bizimle görüşmek ve tanışmak istiyorsanız veya bizimle uyguladığınız projeler hakkında konuşmak yada beraber projelerimiz konusunda tartışmak ve fikir yaratmak istiyorsanız sizinle görüşmekten memnuniyet duyacağız.

Bu forma mesajınızı yazarak bize ulaşabilirsiniz. En kısa zaman içinde sizlerin arzu ve isteklerinize ve sorularınıza cevap vereceğimizi söz veriyoruz.