Programski ciljevi Udruženja GEOPA Zenica

Mi, članovi Udruženja GEOPA Zenica, kao osnovne programske ciljeve i smjernice u radu smo definisali razvijanje i unapređenje proizvodnje zelene energije iz obnovljivih izvora, te informisanje i afirmaciju stanovništva u pogledu proizvodnje i korištenja energije dobijene iz obnovljivih izvora.
Takođe, kao jedan od glavnih ciljeva smo postavili i kontinuiran rad u lokalnoj zajednici i šire na podizanju svijesti o značaju primjene mjera energijske efikasnosti, a u cilju očuvanja životne sredine i podizanja kvaliteta življenja.

Zelena energija i energijska efikasnost

Promocija proizvodnje i korištenja energije dobivene iz obnovljivih izvora, te podizanje svijesti o značaju primjene mjera energijske efikasnosti

Savjetovanje i podrška

Savjetovanje i podrška drugim subjektima i osobama u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i primjene mjera energijske efikasnosti

Zakonska regulativa

Iniciranje i predlaganje donošenja i usklađivanja zakonske regulative iz oblasti obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti

Investiciona i druga dokumentacija

Asistencija kod obezbjeđenja investicione dokumentacije, dozvola, saglasnosti, odobrenja i druge dokumentacije za pokretanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

Stručno savjetovanje

Stručno savjetovanje zainteresovanih privrednih subjekata i građana u cilju promocije i podizanja svijesti o obnovljivim izvorima energije, te povećanja iskorištenosti potencijala obnovljivih izvora energije

Promocija rada udruženja

Promocija rada i aktivnosti Udruženja GEOPA Zenica kroz izdavanje publikacija, brošura i organizovanje seminara i okruglih stolova, te kroz elektronske medije, a sve s ciljem unapređenja zdravog okruženja i podizanja kvaliteta življenja na nivou lokalne i šire zajednice

O nama

Udruženje GEOPA (Green Energy Organic Product Asociation) Zenica osnovano je 19.08.2013. godine kao inicijativa grupe građana koja je imala viziju razvoja obnovljivih izvora energije, organske proizvodnje hrane i zaštite okoliša.

Nastalo je s ciljem da se, među mnoštvom udruženja u BiH, organizuje jedno koje bi bilo fokusirano na naprijed navedene oblasti.

Iz ovih aktivnosti proizašla je i naša opredjeljenost da svoje projekte i aktivnosti usmjerimo ka jačanju svijesti lokalnog stanovništva i šire o značaju i potrebi razvoja i unapređenja proizvodnje zelene energije iz obnovljivih izvora i primjene mjera energijske efikasnosti. Osim toga, akcenat smo stavili i na afirmaciju razvoja i jačanja organske proizvodnje hrane, kao i zaštitu životne sredine, što u konačnici ima za cilj stvaranje boljih uslova za život, te jaču i zdraviju zajednicu.

Plan razvoja udruženja je definisan kroz tri osnovna pravca i to:

  rad udruženja kroz izradu projekata i apliciranje prema donatorima koji podržavaju aktivnosti iz programskih ciljeva udruženja,

  rad članova udruženja na formiranju privrednog društva čija bi djelatnost bila usklađena sa programskim ciljevima udruženja,

  rad udruženja na stvaranju uslova za formiranje konsultantske mreže u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

U prethodnom periodu smo realizovali nekoliko projekata i proveli značajan broj drugih aktivnosti iz programa rada udruženja. Takođe smo pripremili i nekoliko projekata koji čekaju donatore, a tretiraju edukaciju i promociju u oblasti obnovljivih izvora energije. Kako implementacija ovih projekata zahtijeva saradnju sa drugim institucijama našeg društva, u proteklom periodu smo uspjeli potpisati dokumente o partnerstvu sa Obrtničkom komorom ZDK, JU Zavod za zapošljavanje ZDK, Općinom Doboj Jug, Udruženjem poslodavaca i privrednika općine Žepče i JU Tehnička škola u Zenici, a imamo i podršku od strane Privredne komore ZDK i Ministarstva energetike, rudarstva i industrije FBiH.

Udruženje GEOPA je jedan od partnera Indijsko-bosanske privredne komore.
  indobosnia.com

Predsjednik Udruženja i UO Udruženja GEOPA, g. Said Bečić i Potpredsjednik UO Udruženja GEOPA, g. Adnan Subašić su članovi Savjetodavnog odbora Indijsko-bosanske privredne komore.

  Certifikati

Udruženje provodi i aktivnosti na promociji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naš počasni član, g. Šemsudin Babić je ovlašten za promovisanje programa rada, aktivnosti i ciljeva udruženja na teritoriji SAD. Njegov rad je usmjeren na povezivanje udruženja sa sličnim organizacijama u SAD, a radi razmjene iskustava i zajedničkog provođenja projekata koji su obuhvaćeni našim programskim ciljevima.

  Ovlaštenje i CV

Naši projekti i aktivnosti

U prethodnom periodu smo realizovali nekoliko projekata i proveli niz aktivnosti na edukaciji i promociji u oblasti obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti i održivog razvoja. Neke od projekata i aktivnosti s ponosom predstavljamo u ovoj prezentaciji.

Solarna centrala

Asistencija u izgradnji

Prezentacija Žepče

Edukacija u lokalnoj zajednici

Prezentacija Zavidovići

Edukacija u lokalnoj zajednici

Prezentacija Tešanj

Edukacija u lokalnoj zajednici

Prezentacija Doboj Jug

Edukacija u lokalnoj zajednici

Prezentacija Konjic

Edukacija u lokalnoj zajednici

Sajam Minhen

Posjeta sajmu

Sajam Kakanj

Učešće na sajmu

Inox Ajanović Tešanj

Posjeta kompaniji

Eko učilica, Ismet Memagić

Ekološki priručnik

Zahvalnice našim sponzorima

Konferencija, Hotel Zenica

Konferencija o održavanju 2016 (Telekomunikacije)

Učesnik Adnan Subašić, Predsjednik Skupštine

Energijska efikasnost i fotonaponski sistemi, Said Bečić

Zahvalnica i potpisivanje ugovora za publikaciju

Zeničko-dobojski kanton, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Sastanak u Općini Zavidovići

Razgovori sa potencijalnim investitorima iz Indije

Aktivnosti u okviru Savjetodavnog vijeća Indijsko-bosanske privredne komore

Climate Diplomacy Week, Zenica

Promocija važnosti očuvanja zdrave okoline i zdravog načina života, manifestacija pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Njemačke

Naš tim

Prije svega, mi smo prijatelji. Dijelimo isti entuzijazam i potrebu da probudimo i ojačamo svijest o značaju korištenja obnovljivih izvora energije i primjene mjera energijske efikasnosti. To je naš put.
Na tom putu smo udružili naša stručna znanja i iskustva iz različitih oblasti u namjeri da damo svoj doprinos u afirmaciji proizvodnje energije koja nije štetna za okoliš i njenog racionalnog korištenja. Konačan cilj nam je dati barem skromni doprinos naporima za očuvanje životne sredine i stvaranje boljih uslova življenja.

Said Bečić

Predsjednik i
Predsjednik Upravnog odbora

Inicijator osnivanja i nosilac svih projekata i glavnih aktivnosti udruženja. Stručna oblast: proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, energijska efikasnost, marketing, projekt menadžment.

Suad Smajlović

Zamjenik predsjednika

Jedan od osnivača i učesnik u svim važnijim projektima i aktivnostima udruženja. Stručna oblast: proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, marketing, 3D vizuelizacija i modeliranje.

Ivana Vasić, dipl. pravnica

Sekretar

Član udruženja od 2015. godine i aktivan učesnik u realizaciji projekata i aktivnosti. Stručna oblast: zakonska regulativa iz oblasti obnovljivih izvora energije, opšti pravni poslovi.

Fikreta Mehanija,
profesor engleskog jezika i književnosti

Predsjednik Skupštine

Član udruženja od 2016. godine i aktivni učesnik u implementaciji projekata i aktivnosti udruženja. Stručna oblast: komunikacija s inostranim partnerima i rad na međunarodnim projektima, metodička priprema i implementacija publikacija i prezentacija udruženja, projekt menadžment, marketing.

Adnan Subašić, dipl.ing.maš.

Potpredsjednik Upravnog odbora

Član udruženja od osnivanja i jedan od ključnih učesnika u provođenju projekata. Stručna oblast: obnovljivi izvori energije, održavanje sistema, upravljanje kvalitetom.


Aldin Ćosić

Član Upravnog odbora

Kao student mašinskog fakulteta član je udruženja od početka 2017. godine i aktivno se uključio u provođenje aktivnosti i planiranje projekata. Stručna oblast: CAD/CAM sistemi, 3D modeliranje, softverska rješenja u mašinstvu, obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša.

Ahmed Jašarević, dipl.ing.građ.

Član Upravnog odbora

Kao student politehničkog fakulteta (građevinarstvo) član je udruženja od početka 2016. godine i učesnik u provođenju aktivnosti udruženja. Stručna oblast: CAD/CAM tehnologije, softverska rješenja u oblasti građevinarstva, grafički dizajn, fotografija i ilustracija, informacione tehnologije, obnovljivi izvori energije.

Benijamin Mahmutović, B.Sc.IT

Član Upravnog odbora

Član udruženja od 2015. godine. Učesnik u provođenju nekoliko projekata i aktivnosti udruženja. Stručna oblast: informacione tehnologije, upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom okoliša.

Šemsudin Babić,
BS Sport & Movement Science

Počasni član udruženja

Član udruženja od 2017. godine. Ovlašteni zastupnik za promociju udruženja i saradnju sa organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naši partneri

Do sada smo potpisali nekoliko dokumenata o partnerstvu i uspostavili izuzetno uspješnu saradnju sa institucijama vlasti, zvaničnim predstavnicima lokalnih zajednica, nevladinim organizacijama, te privrednim i drugim subjektima. Ističemo samo neke od njih.

HS-Energy d.o.o. Zenica
SolarWorld Industries GmbH
Općina Doboj Jug
Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče
Privredna komora
Zeničko-dobojskog kantona
Općina Zavidovići
Ekološko udruženje
Eko Tvrtkovac Zenica
Udruženje poljoprivrednika
Zeničko-dobojskog kantona
Obrtnička komora
Zeničko-dobojskog kantona
JU Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona
Mašinski fakultet
Univerziteta u Zenici
Mjesna zajednica
Sejmen Zenica
JP RV Plava voda d.o.o. Travnik

Želite li nas kontaktirati?

Ukoliko imate pitanja i nedoumice vezano za obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost, ili s nama želite ostvariti neki oblik saradnje, obratite nam se s punim povjerenjem.
Ako nas samo želite pozdraviti, ili nas upoznati i s nama podijeliti informacije o svojim projektima i aktivnostima, te ideje i planove za budućnost, unaprijed se radujemo našem kontaktu, susretu i potencijalnoj budućoj saradnji. U svakom slučaju ste dobrodošli.

Pošaljite nam e-mail popunjavanjem ove forme ili nas kontaktirajte telefonom. Naš odgovor očekujte u veoma kratkom roku, uz obećanje da ćemo najbolje što znamo i možemo odgovoriti Vašim zahtjevima, željama i potrebama.

  DOKUMENTI