logo

Pregled važnijih dokumenata

U cilju osiguranja transparentnosti i javnosti rada Udruženja GEOPA Zenica u nastavku možete pregledati važnije dokumente vezane za rad i aktivnosti udruženja, te listu članova udruženja (upravljačka struktura i ostali članovi).

Poseban akcenat stavljamo na sažetke projekata za koje je pripremljena kompletna dokumentacija i koje planiramo kandidovati za implementaciju u narednom periodu. Takođe, ovu listu stalno proširujemo sa novim idejama i projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije, energijske efikasnosti, zaštite životne sredine i organske proizvodnje.

Uskoro više informacija o projektima koji su spremni za realizaciju:

   Edukacija nezaposlenih iz oblasti obnovljivih izvora energije

   Povećanje stepena energijske efikasnosti

   Solarno drvo

   Solarna centrala na stambenoj zgradi

   Proizvodnja ukrasnog bilja (cvijeća)

   Prerada voća uz korištenje solarne energije

   Promocija energijske efikasnosti i fotonaponskih sistema

   Izrada Kataloga divljih deponija na području ZDK

Redovni članovi udruženja, nosioci upravnih funkcija

   SAID BEČIĆ - Predsjednik Udruženja i Predsjednik UO Udruženja

   SUAD SMAJLOVIĆ - Potpredsjednik Udruženja

   IVANA VASIĆ - Sekretar Udruženja

   FIKRETA MEHANIJA - Predsjednik Skupštine Udruženja

   ADNAN SUBAŠIĆ - Potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja

   ALDIN ĆOSIĆ - Član Upravnog odbora Udruženja

   AHMED JAŠAREVIĆ - Član Upravnog odbora Udruženja

   BENIJAMIN MAHMUTOVIĆ - Član Upravnog odbora Udruženja

Počasni članovi udruženja

   SABIT SUBAŠIĆ- Ambasador BiH u Indiji

   ABDELGAWWAD IBRAHIM MOHAMED RAGAB - Profesor na IUS

   FAHRUDIN BRKIĆ - Ministar u Vladi ZDK

   ŠEMSUDIN BABIĆ - Zastupnik udruženja u SAD

Redovni članovi udruženja

   ADNAN MEHANIJA

   MIRNESA BEČIĆ

   LEJLA MAHMUTOVIĆ

   ADMIR SMAJLOVIĆ

   HARUN BEČIĆ

   ADMIR SUBAŠIĆ

   DAJANA SUBAŠIĆ

   AJDIN JELEČ

   MUNEVER MEHIČIĆ

   IZUDIN VOJVODIĆ

   DŽENAN HRNJADOVIĆ

Članovi udruženja

   ELMEDIN AHMIĆ

   MURVET ĐUHERIĆ

   DRAGO PERVAN

   ADNAN MEMAGIĆ

   ISMET MEMAGIĆ

   DŽEMANINA MEMAGIĆ

   DINO ŠAHINOVIĆ

   EDINA ISLAMOVIĆ

   LARIS MAGLIĆ

   SABINA VIDIMLIĆ

   ERNAD JABANDŽIĆ


   NIJAZ ČAŠIĆ

   MELDINA UGARAK

   ŽELJKO NIKOLIĆ

   NEDŽAD HECO

   EDIN HECO

   AIDA SELIMOVIĆ

   AZRA MUJANOVIĆ

   ANESA VARDO

   SADUDIN HADŽIMEJLIĆ

   SAFET VARDO

   AHMED ĐUHERIĆ